Nabídka

Nabídka

O Kalendáři akcí

Kalendář akcí Plzeňského kraje je aplikace pro sběr a výměnu akcí konaných v Plzeňském kraji. Cílem celého systému je možnost zadávat akce do Kalendáře akcí PK nebo do kteréhokoliv partnerského portálu pouze jednou a akce se následně přenese do centrálního kalendáře akcí a odtud také všem partnerským portálům, které o ni projeví zájem. Dále mohou data ze své oblasti využívat všechny obce Plzeňského kraje a organizace zřizované Plzeňským krajem.

Do kalendáře akcí je možno přispívat třemi způsoby:

 • stát se partnerským portálem a přes definované XML rozhraní exportovat/importovat akce, při dodržení platných Pravidel spolupráce:
 • zaregistrovat se v Kalendáři a zadávat akce přes webové rozhraní
 • zaregistrovat se v Kalendáři a zadávat akce pomocí off-line formuláře na bázi Filler 602

Pro přihlášení do Kalendáře akcí je možno se přihlásit také pomocí přístupových kódů do systému ePUSA.

V současnosti jsou partnerskými portály:Z kalendáře je možno využívat akce dvěma způsoby:

 1. pomocí webové služby (viz příklad v PHP), kde vstupními paramerty jsou
  • datumod - začátek sledovaného období (ve formátu "yyyy-mm-dd")
  • datumdo - konec sledovaného období (ve formátu "yyyy-mm-dd")
  • typ - id typu akce z číselníku (proměnná "type" v aplikaci)
  • priorita- priorita akce
  • dále pak minimálně jeden z těchto parametrů:
   • uir - UIR kód obce (proměnná "tid" v aplikaci)
   • objekt - ID objektu z číselníku objektů (proměnná "oid" v aplikaci)
   • festival - ID festivalu (proměnná "fid" v aplikaci)
 2. pomocí speciální webové stránky, kterou si můžete zaintegrovat do svých stránek Použitím dalších parametrů můžete docílit toho, aby rovnou ukazovala výsledek hledání pro daný subjekt (Příklad) nebo můžete pomocí CSS kompletně měnit vzhled stránky (barvy, obrázky, schovávat jednotlivé prvky,...). Externí CSS soubor ke stránkám přiložíte přes parametr "css", jehož hodnotou je URL na daný soubor se stylem. URL je kryptováno standardní funkcí BASE64. Příklad