Main menu

Main menu

Event detail

6.DOLANSKÁ NAVALIS - SVATOJÁNSKÁ PLAVBA - KOSTEL SV. PETRA A PAVLA V DOLANECH U HLINCŮ

Begin:
13.06.2020 08:00

End:
13.06.2020 18:00

Event type:
Sport - turistika - vodáctví

Address:
kostel sv. Petra a Pavla Dolany u Hlinců, Dolany

Object:
kostel sv. Petra a Pavla Dolany u Hlinců

Description:

Obec Hlince pořádá 6. ročník Svatojánské plavby „Dolanské Navalis“ v sobotu 13. června 2019:
DŮLEŽITÉ: Uzávěrka přihlášek na plavbu je z důvodu rezervace lodí pouze do středy 20. května 2020 na těchto kontaktech: tel.: 724 663 701, e-mail: ivanasmausova@seznam.cz

Organizace:
Účastníci plavby obdrží před vyplutím náramek, který je opravňuje k vyzvednutí cílové odměny za doplutí, vydávané ve formě poukazu na malé občerstvení ve stánku u kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců v době od 17.00 do 19.00 hodin.
➢ Lodě musí být u kostela bezpodmínečně předány nejpozději do 18.00 hodin, a to z důvodu jejich zpětného odvozu do půjčovny. Zapůjčené lodě s pádly, vestami a barely od Vás převezme na břehu řeky odpovědná osoba, která určí místo jejich uložení – z důvodu velkého počtu zapůjčených lodí je pro hladký průběh nutné akceptování a dodržení jejích pokynů.
➢ Prohlídka kostela s případným komentářem bude možná v době od 17.00 do 20.00hodin, poté bude kostel již uzavřen.
➢ Atmosféru večera u kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců zpříjemní po doplutí večerní volná zábava s hudebním doprovodem.
Organizace letošního ročníku Svatojánské plavby je z důvodu velkého počtu přihlášených účastníků a stále se měnících podmínek rozvolňování koronavirové situace, za kterých může být akce konána, náročná. Průběh, podmínky a organizace
Svatojánské plavby se tedy mohou měnit, proto Vás žádáme o průběžné sledování a následné dodržování uvedených pokynů, zároveň Vám za to patří naše poděkování.

13.6.20 - hlince.jpg

Turistické informační centrum města Kralovice