Nabídka

Nabídka

Akce hledání

Evropský den chráněných území

Informační středisko a středisko ekologické výchovy Správy NP a CHKO Šumava Kašperské Hory
Sušická 399, Kašperské Hory
24.05.2017 15:00

Akce pro rodiny s dětmi

Klub zdraví - Léčivé houby

KC Klíč
Koterovská 84, Plzeň, Plzeň
24.05.2017 18:00

Vzdělávání